4.8/5

233 beoordelingen

Algemene voorwaarden

04-01-2022

Algemeen

 • Flash-cards is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Flash-Cards uitgegaan is van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Flash-Cards is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 • In gevallen waar de algemene voorwaarden geen duidelijkheid over verschaffen of waarover niets is opgenomen in de algemene voorwaarden, beslist Flash-Cards. In eerste instantie dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden.
 • Indien Flash-Cards niet steeds strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Flash-Cards in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Flash-Cards partij is, is uitsluitend het Belgisch rechtsysteem en recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Elke klant van Flash-Cards heeft recht op het herroepingsrecht van veertien dagen. Dit geld niet op (Custom) Mystery producten.

Producten

 • De door Flash-Cards aangeboden producten zijn near mint tot mint tenzij anders is aangegeven. Onder kaarten die mint zijn wordt verstaan kaarten die onbeschadigd zijn. Kaarten die near mint zijn kunnen kleine imperfecties aan de hoeken of randen hebben, maar zien er verder uit als nieuw. Dit betekent dat er geen tekenen van slijtage zichtbaar zijn.
 • In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat aangeboden producten op Flash-Cards niet op voorraad zijn. In dergelijke gevallen wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en wordt de klant gecompenseerd voor de niet op voorraad zijnde producten.
 • Wanneer de levering niet naar wens van de klant is, kan de klant binnen 7 dagen de geleverde goederen retourneren en zijn geld exclusief de verzendkosten terug ontvangen. De goederen dienen dan in dezelfde staat als bij levering te worden teruggezonden. Verzendkosten en het risico van het niet aankomen van de teruggezonden levering zijn voor rekening van de klant.

Pre-orders

 • In geval van pre-orders worden er afwijkende voorwaarde aangehouden. Deze worden in dit deel van de algemene voorwaarden omschreven.
 • Veel van onze producten worden op bestelling tegen zeer scherpe prijzen aangeboden. Vaak is dit omdat dit gebeurt op basis van een “Release” of aangekondigde “Restock”.
 • Deze pre-orders horen betaald te zijn tenminste en niet later dan 7 dagen voor de aangekondigde release datum. Deze release datum is gegeven ter indicatie wanneer u het product zult kunnen ontvangen.
 • Pre-orders horen ten minste en niet later dan 9 dagen voor de aangekondigde release bevestigd te worden.

Bestellen

 • Wanneer u een bestelling plaatst gaat u (‘de klant’) akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant een overeenkomst aan met Flash-Cards om de bestelde producten af te nemen en het totaalbedrag van de bestelling te betalen. Het bestellend is dus een bindende en niet eenzijdig opzegbaar, met uizondering van gevallen waarbij betaling door de klant binnen de gestelde betaaltermijn niet plaatsvindt, in welk geval de overeenkomst opgezegd kan worden. Zolang de klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen blijven de producten uit de bestelling eigendom van Flash-Cards.
 • Er geld geen minimum afname of minimaal bedrag bij een bestelling op Flash-Cards.
 • Flash-Cards is een webshop voor particulieren en levert maximaal 8 stuks van iedere unieke kaart per klant binnen een aaneengesloten tijdspanne van 7 dagen. Onder klant kan in dit geval zowel een persoon als een adres verstaan worden. Voor aanbiedingen geldt een maximum van 4 losse kaarten en 1 sealed product per klant gedurende de gehele actieperiode.

Betaling

 • Het totaalbedrag van de bestelling dient binnen 7 dagen betaald te zijn door de klant. Betaling geschiedt in euro en via iDeal of op de door Flash-Cards aangegeven bankrekening. Wanneer betaling niet binnen deze termijn en/of op de voorgeschreven manier heeft plaatsgevonden, behoudt Flash-Cards zich het recht voor om de bestelling te annuleren. Flash-Cards behoud zich het recht een incassobureau in te schakelen wanneer klant in gebreken blijft en Flash-Cards niet verkiest de bestelling te annuleren. In dergelijke gevallen zijn eventuele kosten voor incasso voor rekening van de klant.
 • Wanneer Flash-Cards een order moet refunden dat betaald is met Paypal of een andere betaalmethode waar met een percentage extra op moet betalen, is Flash-Cards niet verantwoordelijk voor het deel dat Paypal afhoudt. 

Prijzen

 • De op de website vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • De prijzen die vermeld zijn op de website op het moment van bestelling zijn het uitgangspunt voor het door de klant te betalen bedrag.
 • Prijzen op de website kunnen fouten bevatten. Flash-Cards behoudt zich het recht voor om een bestelling (deels) te annuleren wanneer prijzen duidelijk afwijken van hetgeen verwacht mag worden. 

Verzending

 • Bij niet extra genomen verzekering, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade aan het pakket.  

Privacy

 • U kunt onze website bezoeken zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Voor het plaatsen van een bestelling is het echter noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken: uw naam, adres, postcode, woonplaats, land en emailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om contact met u op te nemen en om de bestelling op zorgvuldige en juiste wijze af te handelen.
 • Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de werkzaamheden van Flash-Cards en zullen in geen geval kenbaar worden gemaakt aan andere partijen.
 • Flash-Cards gebruikt uw gegevens voor de volgende werkzaamheden: bepaling van verzendkosten, contact met u onderhouden (onder andere het verzenden van orderbevestigingen) en het verzenden van bestellingen.
 • Flash-Cards doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen daarvoor geautoriseerde medewerkers van Flash-Cards hebben toegang tot uw gegevens.

Opgelet! Controleer uw spamfilter. Het kan gebeuren dat de mails van info@flash-cards.be in de spamfolder terecht komen!