4.8/5

232 beoordelingen

Retourneren

Inruilvoorwaarden

 • De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Flash-Cards, Sint-Lenaartseweg 38C, 2320 Hoogstraten, België via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 • Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 • De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de onderneming heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Flash-Cards, Sint-Lenaartseweg 38C, 2320 Hoogstraten.

 • De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken met uitzondering van pre-orders.

 • Op pre-orders is geen herroepingsrecht mogelijk daar deze specifiek voor de klant/consument is besteld.

 • Op (Custom) mystery producten is geen herroepingsrecht mogelijk daar deze specifiek voor de klant/consument is samengesteld. De inhoud en/of samenstelling is variabel naar gelang de voorraad op het ogenblik van de geplaatste bestelling.

 • Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 • Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Flash-Cards alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Flash-Cards op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Flash-Cards wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. De retourkosten zijn ten allen tijden voor de consument/klant. Indien de consument/klant wenst kunnen wij voor een retourlabel zorgen echter deze kosten worden in mindering gebracht bij de terugbetaling. Hiervoor zullen de kosten gelijk zijn aan de overeenkomst van de bestelling.

 • Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Flash-Cards aangeboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 • De klant word terug betaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 • De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Formulier voor herroeping